POSLEDNÍ VÁLEČNÍ KRÁLOVÉ EVROPY

NOVÝ DÍL KAŽDOU STŘEDU VE 21:00

POSLEDNÍ VÁLEČNÍ KRÁLOVÉ EVROPY

O SERIÁLU
Před tisíci lety bojoval Viking, Norman a Sas o slávu — trůn jednoho malého ostrůvku na okraji Evropy. Během jednoho roku dva zahynuli v boji a třetí zůstal vítězem…...
EPIZODY PODROBNĚ
Dan Snow zkoumá politické intriky a rodinné zrady mezi Vikingy, Anglosasy a Normany, které vyústily ve válku a slavnou bitvu u Hastingsu.
Dan Snow
„Jsem člověk, který žije a dýchá historií. Píšu o ní, čtu o ní, tweetuji o ní, přispívám o ní na Facebook, natáčím o ní filmy, zaznamenávám ji a hovořím o ní.“ (Dan...
Viasat History
Viasat History nabízí moderní pohled na historii v novém pojetí: kvalitně podložené pořady v inteligentním podání nejcharismatičtějších historiků, které nutí diváka...

ČLÁNKY

Normandie
Území rozkládající se na západě Francie podél Lamanšského průlivu v dávných dobách obývali Keltové. Keltské kmeny netvořily celistvou společnost a jejich soužití neb...
HAROLD II GODWINSON – cesta k moci
Král Hardiknut (1018-1042), syn krále Knuta Velikého, převzal vládu nad Anglií v listopadu 1035. Kroniky jej nevykreslují příliš lichotivě – nedosáhl ničeho významné...
VILÉM DOBYVATEL – KRÁL ANGLICKÝ
Vilém, zběhlý v umění války, si získal pověst dokonalého vojáka. Sil mu s věkem neubývalo a několik let míru po roce 1060 mu umožnilo posílit normanské vévodství. Dí...
Runy – tajné vzkazy
Runy, tajemné symboly, které známe z her, pohádek a fantasy knih, pochází z raného středověku, z chladných zemí Vikingů. Užívaly se zhruba od 2. do 13. století našeh...
HASTINGS 1066 – Předehra bitvy
Potíže nově korunovaného krále Anglie, Harolda II. Godwinsona, se odvíjí z doby dávno před nástupem na trůn. V roce 1055 umírá Siward, hrabě northumbrijský, rok poté...
HARALD HARDRADA – král Harald III
Harald Hardrada (okolo 1015-1066) pocházel z královského rodu, který vládl Norsku a Dánsku. Byl legendárním válečníkem, který se zúčastnil mnoha různých válek, a to...
Vilém Bastard – vévoda normandský
Vilémovi bylo v době smrti jeho otce Roberta I. Zhruba osm let. Dědic trůnu byl na samostatné panování příliš mladý. Jeho jménem vládli rádci, avšak s nevycházeli do...
Předkové Harolda Godwinsona
Není žádným přeháněním tvrdit, že vzestup rodu Godwinsonů byl dílem okamžiku. Jiným rodům trvalo podstatně déle dosáhnout stejných výšin, jakých dosáhli Godwinsonové...