POSLEDNÍ VÁLEČNÍ KRÁLOVÉ EVROPY

NOVÝ DÍL KAŽDOU STŘEDU VE 21:00

Předkové Harolda Godwinsona

Není žádným přeháněním tvrdit, že vzestup rodu Godwinsonů byl dílem okamžiku. Jiným rodům trvalo podstatně déle dosáhnout stejných výšin, jakých dosáhli Godwinsonové. Vděčili za to dobrým rozhodnutím, štěstí i svým schopnostem, přestože z rodu nenaznačovaly nic zásadnějšího než místní vládu.

Děd bojovník

První známá zmínka o rodu Harolda Godwinsona se vztahuje k jeho dědu. Wulfnoth Cild, nejspíše vznětlivý muž, byl v roce 1008 jedním z vůdců flotily krále Ethlereda II. Nerozhodného (968-1016). Dostal se do vážného sporu s jiným vůdcem jménem Brihtric.

Výsledkem bylo zničení značné části anglosaské flotily, která měla chránit Anglii před dánskými Vikingy. Konflikt mezi vůdci se přelil i mezi jejich jednotky, které spolu začaly bojovat namísto nepřítele. Vítězný Wulfnoth si bezpochyby uvědomil, že spor zašel příliš daleko, a nečekaje na projev královy nelibosti, opustil své postavení. Vikingové mohli bez obav vpadnout do Kentu. Wulfnoth byl vyhnán a jeho pozemky v Sussexu zkonfiskovány. To je vše, co víme o dědu Harolda Godwinsona.

Růst vlivu rodu

Haroldovu otci Godwinovi se podařilo v roce 1014 získat zpět rodinný majetek díky oddaným službám jednomu z králových synů, Athelstanovi. Bylo zřejmé, že po smrti krále Ethelreda propukne mezi jeho syny naplno nelítostný boj o nástupnictví trůnu, který se začal rozhořívat ještě za panovníkova života.

V Anglii panovalo neustálé napětí, které způsobovali Vikingové. K přelomu došlo v roce 1015 vpádem dánského krále Knuta Velikého (okolo 997-1035), který nestabilní situace využil. Nemocný Ethelred padne v boji a po několik měsíců vládne jeho přibližně dvacetiletý syn Edmund, který však také náhle umírá. Trůn si přisvojuje dobyvatel Knut.

Král Knut Veliký

Dánský král nastolil vlastní řád, upravil hranice panství a reformoval peněžní systém. Situace se změnila pro velkou část šlechty, kterou z pozic vytěsnili Knutovi krajané, ale také někteří místní vůdci.

Mezi nimi byl i Godwin, otec Harold Godwinsona, který získal titul hraběte z Wessexu (okolo r. 1018) a jeho bohatství výrazně narostlo. Sňatkem s Gythou, která byla dánského původu a příbuzná krále, sjednotil kruhy skandinávské aristokracie.

Godwin vytěžil ze svého neobyčejného úspěchu podstatně více než Wulfnoth a brzy se stal jednou z nejdůležitějších postav v zemi. Prokazoval věrnost králi i při volbě jmen pro své potomky. Jeho prvorozený syn byl tedy pojmenován Sven na počest otce krále Knuta, druhorozený Harold na počest Knutova děda a třetí syn Tostig po slovutném švédském válečníkovi v Knutových službách. Godwinovy nejmladší děti dostaly anglosaská jména.

Král Hardiknut

Po Knutově smrti v roce 1035 vedli jeho dva synové spor o nástupnictví trůnu. Staršího z nich, Harolda zvaného Harefoot, podporoval sever země, zatímco mladšího Hardiknuta, který pobýval v Dánsku, naopak jih. Obě strany prohlásily svého favorita jediným a právoplatný králem a začaly razit mince s jejich tvářemi.

Hardiknuta v Dánsku zdržovaly nanejvýš důležité záležitosti a dlouhou dobu se nemohl přijet bratru postavit. Hardiknutovi zastánci jeden po druhém měnili stranu. Harold byl prohlášen za krále v roce 1037, avšak Hardiknut se po vyřešení domácích problémů neprodleně vydal převzít moc. Harold Harefoot mezitím zahynul, aniž by došlo ke střetu. Rozezlený Hardiknut nařídil vyzdvihnout Haroldovo tělo z hrobu a vhodit do nejbližší bažiny.

Rod Godwinsonů měl v té době již značnou moc. Za vlády své dynastie nejen přežíval, ale posiloval své postavení. Z víceméně bezvýznamných místních vládců se jeho příslušníci stali silou, která ovlivňovala osud země. A brzy dokázali korunovat svůj úspěch úřadem nejvyšším.